אהבת הסירנות- מן העיתונות

אהבת הסירנות בהארץ ספרים

books

ליידי גלובס

globs

הארץ-גלריה

haaretz

אהבת הסירנות בידיעות חיפה

haifa

אהבת הסירנות – בגרוזלם פוסט

jp

אהבת הסירנות במעריב

maariv

אהבת הסירנות במקור ראשון

makor1

אהבת הסירנות – המלצה במקומון רמת גן גבעתיים

rg

יעל אורנן על הסירנות

yael